دسته بندی هاآموزش

” دوره رایگان گرامر انگلیسی همراه با فیلم آموزشی – ۲ “

جملات شرطی انگلیسی

انواع جملات شرطی درانگلیسی   (conditional sentences)

بطور کلی ۵ نوع جمله شرطی درانگلیسی وجود دارد که دراینجا به شرح آنها میپردازیم.

۱-جملات شرطی نوع صفر (zero conditionals)

جملات شرطی نوع صفر معمولا برای بیان امور طبیعی یا واقعیت ها استفاده میشود وفرمول آن عبارتست از :

( if + present , present )

مثال : (اگر آب را تا ۱۰۰ درجه سانتیگراد گرم کنیم،به جوش میاد : If we heat water until 100,it starts boiling).

 

۲-جملات شرطی نوع اول  (conditional sentences-type 1)

ازجملات شرطی نوع اول هنگامی استفاده میشود که ممکن است کاری منجر به یک نتیجه خاص در آینده شود.شکل جمله در جملات شرطی نوع اول عبارتست از : (If + present , future).

مثال : (اگرامشب بروم خرید،مقداری میوه میخرم : If I go shopping tonight , I’ll buy some fruit)

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده جملات شرطی نوع اول  قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی جملات شرطی نوع اول در انگلیسی”

۳-جملات شرطی نوع دوم  (conditional sentences-type 2)

از جملات شرطی نوع دوم برای بیان آرزوها و مواردی که غیرممکن یاتقریبا غیرممکن است استفاده میشود.شکل جمله در شرطی نوع دوم عبارتست از  (If + simple past , ‘would/could/may/might’ + base form of verb).

مثال : (اگر به گذشته بر میگشتم،بیشتردرس میخوندم : If I went back to the past , I would study more).

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده جملات شرطی نوع دوم  قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی جملات شرطی نوع دوم در انگلیسی”

۴-جملات شرطی نوع سوم    (conditional sentences-type 3)

جملات شرطی نوع سوم

ازجملات شرطی نوع سوم معمولا برای اظهار تاسف درمورد کاری که قرار بوده درگذشته انجام میشده ولی به انجام نرسیده ویا بالعکس،استفاده میشود.شکل جمله دراین نوع شرطی عبارتست از (If + past perfect , past modals)  که past modals یا گذشته افعال معین خود عبارتست از :+ have + p.p ) ( “would/could/should/may/might/must”.

مثال : (اگر پول پس انداز کرده بودم،میتونستم ماه گذشته اون ماشین را بخرم : If I had saved money , I could have  bought that car last month ).

برای دیدن فیلم کوتاه و بسیار ساده جملات شرطی نوع سوم  قسمت زیر را کلیک کنید.

“فیلم آموزشی جملات شرطی نوع سوم در انگلیسی”

۵-جملات شرطی ترکیبی  (mixed conditionals)

جملات شرطی ترکیبی از ترکیب نوع دوم و سوم جملات شرطی ساخته میشوند.برای مثال برای بیان عملی درگذشته که نتیجه آن درزمان حال باشد.ویا برای بیان نتیجه ای در گذشته اگر در حال حاضر شرایطش بود.

مثال : (اگر پول پس انداز کرده بودم،میتونستم الان اون ماشین را بخرم : If I had saved money , I could buy that car now).

مثال۲:(اگر آشپز خوبی بودم،آنها را دعوت کرده بودم: If i were a good cook,i would have invited for dinner ).

“سوالات متداول در مورد جملات شرطی انگلیسی”

۱-تفاوت شرطی نوع اول و دوم و سوم چیست؟

جواب : جملات شرطی نوع اول هنگامی استفاده میشوند که احتمال انجام کاری درآینده وجود دارد،درصورتیکه جملات شرطی نوع دوم برای موقعیتی استفاده میشود که احتمال انجام عملی وجود ندارد و یا درمورد یک آرزو صحبت میشود.جملات شرطی نوع سوم برای اموری است که درگذشته باید انجام می شده ولی به انجام نرسیده است یا بالعکس.

۲-درجملات شرطی نوع صفر و جملات شرطی نوع اول از چه نوع زمان حال باید استفاده شود؟

جواب : از هرنوع زمان حال ممکن است استفاده شود : حال ساده ، حال استمراری ، و حتی حال کامل.

۳-در جملات شرطی نوع اول چه نوع زمان آینده ای باید استفاده کرد ؟

جواب : هر نوع آینده ای ممکن است استفاده شود مانند will  و be going to که بستگی به مفهوم جمله دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × 5 =